• WORKSHOP @ATHENS 2018 at Aegli Zappeiou 7.3.18

 Extra info : Photos | Videos

  • WORKSHOP @CYPRUS 2018 at TBA (Limassol) 27.6.18

 Extra info :  Photos

  • WORKSHOP @SINGAPORE 9.5.18

 Extra info : Photos | Videos

  • WORKSHOP @LONDON at CLYDE & CO premises 18.3.18

Extra info : Photos